Formularze (Form set, Form) - część 1

Zawartość artykułu:
- wstęp
- tworzenie formularza bazowego

Formularze to podstawowe elementy wykorzystywane w tworzeniu interfejsu użytkownika. Dzięki nim prezentujemy dane zapisane w bazie oraz umożliwiamy ich modyfikacje.

VFP posiada wbudowany kreator (Form Wizard) przy pomocy którego szybko stworzymy przyzwoicie wyglądające formularze, ale wówczas do projektu dodanych zostanie kilka plików VCX (kontenerów klas obiektów w oparciu o które zostały stworzone). Ponadto modyfikacja tak wygenerowanych formularzy będzie skomplikowana. Ręczne tworzenie formularzy pozwala na większą kontrolę nad kodem.

Przed przejściem do omawiania procesu tworzenia przykładowego formularza, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Projekty, które dotychczas realizowałem, w większości wykorzystywały zbiory formatek (Formset). Zalety i wady takiego podejścia przedstawię w jednym z kolejnych artykułów.
Formset składał się zawsze z przynajmniej dwóch formularzy. Pierwszy - służył do prezentacji danych w postaci tabelarycznej (listy), drugi - pozwalał na modyfikacje pojedynczego rekordu z listy. Takich zbiorów formatek w ramach projektu było wiele, jednak samo zachowanie (w sensie logiki) w większości było podobne. Warto zatem przed przystąpieniem do prac nad konkretnymi formularzami wyodrębnić "formularz bazowy", z którego w późniejszych etapach będziemy korzystać.

W tym celu, należy wykonać następującą sekwencję kroków:
1) "Project Manager" zaznaczyć "Class Libraries", a następnię kliknąć "New", wprowadzić "Class Name" (w moim przypadku - vfp_formset), wybrać z listy "Based On" FormSet oraz wskazać plik (kontener), w którym formularz będzie składowany.
vfp-017s
2) Powtórzyć krok 1) jednak tym razem z listy "Based On" wybierając Form.
vfp-018s
3) Menu "Tools", wybrać "Options" i przełączyć się na zakładkę "Forms". W sekcji "Template classes" podstawić odpowiednio przygotowane wcześniej "formularze bazowe", zarówno dla "Form set" jak i "Form".
vfp-019s
4) Efekt końcowy zatwierdzić klikająć na "Set As Default". *Jeżeli skorzytamy z przycisku "OK" bieżące ustawienia zostaną zapamiętane tylko do ponownego uruchomienia VFP.
vfp-020s

Creative Commons License
Ten tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

O mnie

Paweł Ostaszewski

Witam serdecznie na mojej stronie! Jestem programistą z zawodu i zamiłowania. Programuję w FoxPro, C# oraz PHP. Interesuję się szeroko pojętą problematyką baz danych. W wolnym czasie uprawiam sport i gotuję. Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj coś ciekawego.

Paweł Ostaszewski

Statystyki

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.