Typy danych

Zawartość artykułu:
- przegląd typów danych przetwarzanych w Visual FoxPro

Dane przetwarzane w Visual FoxPro są określonego typu, który determinuje dopuszczalne wartości oraz ich rozmiar i zakres. Funkcja "TYPE()" umożliwia zidentyfikowanie typu danych przechowywanych w zmiennej, polu lub elemencie tablicy.

Blob
- dane binarne o nieokreślonym rozmiarze
- stosowany do przechowywania dowolnego rodzaju danych takich jak: tekst ASCII, pliki wykonywalne, dane multimedialne (grafika, muzyka czy filmy)
- nie jest przeprowadzana translacja strony kodowej (NOCPTRANS)
- rozmiar w tabeli: 4 bajty (+ fpt)
- zakres: max.2GB

Character
- dane alfanumeryczne
- rozmiar w tabeli: 1 znak = 1 bajt (max. 254 bajty)
- zakres: dowolne znaki

Character (Binary)
- nie jest przeprowadzana translacja strony kodowej (NOCPTRANS)

Currency
- wartości pieniężne (numeryczne + waluta)
- rozmiar w tabeli: 8 bajtów
- zakres: -$922337203685477.5807 : $922337203685477.5807

Date
- data
- rozmiar w tabeli: 8 bajtów
- zakres: 0000-01-01 - 9999-12-31

Datetime
- data + czas
- rozmiar w tabeli: 8 bajtów
- zakres: 0000-01-01 00:00:00 - 9999-12-31 23:59:59

Double
- liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji
- rozmiar w tabeli: 8 bajtów
- zakres: +/-4.94065645841247E-324 : +/-8.9884656743115E307

General
- referencja do obiektu OLE, no: arkusz kalkulacyjny Excel, dokument Word, mapa bitowa Paint
- konieczność powołania się na obiekt OLE w celu interpretacji przechowywanych danych
- rozmiar w tabeli: 4 bajty (+ fpt)
- zakres: wolna pamięć do dyspozycji

Integer
- liczba całkowita
- rozmiar w tabeli: 4 bajty
- zakres: -2147483647 : 2147483647

Integer (AutoInc)
- liczba całkowita generowania automatycznie (wartości narastające)
- tylko do odczytu
- rozmiar w tabeli: 4 bajty
- zakres: wartość determinowana przez właściwości: "Next" i "Step"

Logical
- wartość logiczna Prawda lub Fałsz
- rozmiar w tabeli: 1 bajt
- zakres: True (.T.), False (.F.)

Memo
- dane alfanumeryczne o nieokreślonym rozmiarze
- rozmiar w tabeli: 4 bajty (+ fpt)
- zakres: dowolne znaki, wolna pamięć do dyspozycji

Memo (Binary)
- nie jest przeprowadzana translacja strony kodowej (NOCPTRANS)

Numeric / Float
- wartości numeryczne (całkowite lub dziesiętne)
- rozmiar w tabeli: 1 - 20 bajtów
- rozmiar w pamięci: 8 bajtów
- zakres: -.9999999999E+19 : .9999999999E+20

Varchar
- zmienny rozmiar (max. 254 znaki)
- analogicznie jak jak "Character" bez spacji na końcu

Varchar (Binary)
- zmienny rozmiar (max. 254 znaki)
- analogicznie jak jak "Character (Binary)" bez spacji na końcu

Creative Commons License
Ten tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.