Pierwszy program, czyli jak zacząć?

Zawartość artykułu:
- omówienie procesu tworzenia prostego programu (krok po proku)
- wyświetlenie komunikatu "Mój pierwszy program!"
- zapoznanie się z możliwościami obiektu "_screen" (tworzenie programów MDI)

Tworzenie nowego projektu (z menu "File" wybieramy opcję "New", a następnie "New file").
vfp-001s
Po wprowadzeniu nazwy projektu i zatwierdzeniu w oknie głównym powinien pojawić się "Project Manager".
vfp-002s
W "Project Manager" rozwijamy grupę "Code", zaznaczamy "Programs" i wybieramy "New".
vfp-003s
Wpisujemy kod: MESSAGEBOX('Mój pierwszy program!',0,_screen.Caption), dzięki któremu po uruchomieniu programu zostanie wyświetlony stosowny komunikat.
Zamykamy okno i zapisujemy plik w folderze z projektem.
vfp-004s
Kolenjym krokiem jest kompilacja i uruchomienie naszego programu. W oknie "Project Manager" wybieramy "Build", a następnie "OK".
vfp-005
W wyniku kompilacji powstanie wersja wykonywalna programu, którą następnie możemy uruchomić z poziomu systemu operacyjnego.
vfp-006s
vfp-007s

Programy tworzone w VFP domyślnie wykorzystują interfejs MDI do prezentacji okienek, a "_screen", jest oknem nadrzędnym. Odwołując się do atrybutów obiektu "_screen" i odpowiednio je modyfikując możemy np. spersonalizować jego wygląd (kolor tła, tytuł, itp.).
Szczegółowy opis obiektu "_screen" (właściwości,metody,zdarzenia), znajdziecie tutaj.
Sugestia: przy odwoływaniu się do wielu właściwości jednego obiektu warto wykorzystać instrukcję "WITH ... ENDWITH".
vfp-008s
Poniższy kod modyfikuje wygląd okna głównego:
WITH _screen
   .BackColor  = RGB(215,220,190)
   .ForeColor  = RGB(215,220,190)
   .Caption    = 'Visual Fox Pro - Kurs VFP'
   .MinButton  = .f.
   .Height     = 480
   .Width      = 640
   .AutoCenter = .t.
ENDWITH

- kolor tła oraz czcionki
- tytuł
- rozmiar (wysokość, szerokość)
- wyśrodkowuje okno względem ekranu
vfp-009s

Creative Commons License
Ten tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.